+38 (044) 270 50 80
+38 (068) 303 88 08
TwitterRssFacebook
Заказать оценку

Нормативная база

При осуществлении независимой оценки эксперты руководствуются такими нормативно-правовыми актами:

1. Постанова КМУ №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 21 серпня 2014 р.

2. Постанова №1440 про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» від 10 вересня 2003 р.

3. Постанова №1442 про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна» від 28 жовтня 2004 р.

4. Постанова №1655 про затвердження Національного стандарту №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» від 29 листопада 2006 р.

5. Постанова №1185 про затвердження Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від 03 жовтня 2007 р.

6. Податковий кодекс України (статті 172, 173).

7. Закон України «Про фонд державного майна України».

8. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

9. Закон України «Про оцінку земель».

10. Наказ Мінюсту «Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються СОД, та правил організації системи зовнішнього контролю якості»

11. Господарський кодекс України (витяг ст. 75, ст. 77, ст. 141).

12. Постанова КМУ №689 від 8 липня 2009 р. «Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності».

13. Постанова №1891 КМУ «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 р.

14. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

15. ЦКУ книга 4 про «Право інтелектуальної власності».